Welkom
De Surinaamse Natuurkunde Olympiade en de deelname aan de Internationale Natuurkunde Olympiade worden georganiseerd door het Comité Natuurkunde Olympiade Suriname (CNOS). Het doel van het CNOS is het stimuleren en motiveren van jongeren voor het vak natuurkunde. De natuurkunde olympiade dient als toetsmechanisme waaraan de kwaliteit van ons natuurkunde onderwijs kan worden verbeterd.

Het natuurkunde onderwijs kan worden gezien als symbool en norm van het vermogen van tot verdere studie in de technologie, welke studie belangrijk is voor ons bedrijfsleven en eigenlijk voor de ontwikkeling en het innovatieve vermogen van onze gehele samenleving van groot belang is. Het stimuleren van studie in de technologie is indirect investeren in de toekomst van ons bedrijfsleven en van de ontwikkeling van onze samenleving.

Het CNOS organiseert sinds 1991 op alle VWO scholen de natuurkunde olympiade. Sinds 2007 is met de olympiade ook begonnen op de MULO scholen. De bedoeling van de MULO olympiade is het identificeren van jong natuurkunde talent om deze groep de kans te geven zich extra te kunnen voorbereiden op de VWO olympiade. En natuurlijk ook op de internationale natuurkunde olympiade.
Nieuws
25 jul 2009 - Opgaven van de eerste ronde voor de MULO zijn online

7 aug 2008 - Resultaten finale ronde Surinaamse Natuurkunde Olympiade 2008

20 mrt 2008 - Selectie van beste VWO natuurkunde studenten in volle gang
Partners

De Natuurkunde Olympiade is een door de Rotary Club Paramaribo geadopteerd project

De Natuurkunde Olympiade wordt ondersteund door de Anton de Kom Universiteit van Suriname
Fotos